טבילה לכלה

השאלה:

בס"ד
שלום לכבוד הרב-
א) האם כלה שטובלת ערב לפני חופתה צריכה לבדוק ביום חופתה
מחשש לדם חימוד?
האם מותר לה להקדים את טבילתה, אם כן בכמה ימים, והאם
עליה לבדוק בהם או לא?

ב) אשה נשואה- אם זמן טבילתה מתאחר מעבר לשבעה נקיים
(מסיבה מוצדקת כמו מילואים וכד'') האם עליה לבדוק בימים שעד
הטבילה או שהיא בחזקת טהורה ואינה צריכה עוד בדיקה?
תודה ושבוע טוב

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

א) ביום חופתה שטבלה בו אי"צ לבדוק. וצריך להשתדל לקרב את
הטבילה לחופה כמה שיותר. ואין להרחיק את הטבילה בכל מקרה יותר
מארבעה ימים מן החופה. ואם טבלה שלא ביום החופה צריכה לבדוק
בו בוקר וערב (עי' רמ"א יו"ד סי' קצב ס"ב ברמ"א).
ב) הביא בדרכי תשובה (יו"ד סי' קצו ס"ק ע) ממקור חיים ששבעת
הימים האחרונים שלפני הטבילה צריכים להיות נקיים, ואפילו נדחתה
הטבילה כמה ימים. ולפי"ז אף אשה שדחתה טבילתה צריכה להמשיך
ולבדוק בקר וערב.

 

 

 

toraland whatsapp