טבילה שלא בזמנה

השאלה:

אשה שאינה יכולה לטבול בליל טבילתה, מתי מותר לה לטבול,
ביום לפני כן, ביום אחרי כן, בערב אחרי כן, או בזמן אחר?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

לכתחילה, אין לאשה לטבול ביום אלא רק בלילה מפני שאשה אחרת
תלמד שהטבילה מותרת ביום ותטבול ביום השביעי, ואם תראה קודם
חשכה נמצא ששבעת הנקיים בטלים. ולכן אסרו חכמים לכתחילה את
הטבילה לאשה ביום. וע"כ אין לאשה לטבול ביום השביעי לפני
שקיעה, ואם טבלה – י"א שתטבול שנית בלילה. וע"כ אם דחתה
טבילתה תדחה את טבילתה ללילה הבא. בשעת הדחק מותר לה
לטבול ביום השמיני לפנות ערב אבל לא תתיחד עם בעלה קודם
הלילה.

 

 

 

toraland whatsapp