כיוון המיטה

השאלה:

באילו כיוונים יש להניח את המיטה שאיש ואישה ישנים שם ? והאם
מותר לישון בכיוון מסוים ורק בזמן מעשה התשמיש להיות בצדדים
הנכונים ?

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

כתב השו"ע (או"ח ג, ו) שלא תהא בין מזרח למערב משום ששכינה
במערב ובמשנ"ב (יא) הוסיף שראשה לצפון ורגליה לדרום, ודייק כן
עפ"י האחרונים שהיו אף מקובלים. ובשו"ע כתב שראוי להיזהר בכך אף
שאין אשתו עמו.
בחדרים קטנים שאין אפשרות להנח את המיטות כנ"ל אפשר לסמוך על
ערוה"ש כתב שאין צורך להקפיד על הלכה זאת משום שהטור לא
הביאה וכנראה הוא חולק על הרמב"ם.

toraland whatsapp