להיות נוכח בלידה

השאלה:

אל כבוד הרב שלום
אשתי אמורה ללדת בע"ה בעוד כחודש וחצי. איננו מתגוררים בקרבת
ההורים, וקרוב לודאי שלא יהיה אף אחד מבני משפחתה של אישתי
לצידה בשעת הלידה. האם בנסיבות אלה מותר לי להיות עם אישתי
בשעת הלידה ולתמוך בה? יש לציין כי זהו הריון ראשון.

כל טוב ותודה.

התשובה

הרב יעקב אריאל |

התמיכה באשה בשעת לידה ובמיוחד בלידה ראשונה חשובה מאד.
הסיבות שבגללן המליצו הפוסקים שהבעל לא יהיה בתוך חדר לידה הן
מחמת מגע שאסור מתחילת הלידה (פתיחה גדולה או צירים חזקים או
ירידת מים וכד') מפני שהאשה נחשבת מאז כנידה. ועוד שהשהיה לצידה
בחדר לידה יכולה לגרום להסתכלות אסורה במקומות המכוסים. כמו"כ
מבחינת הסיוע הנפשי לא תמיד הבעל הוא המרגיע ומסייע, ולעתים הוא
לחוץ ומבולבל לא פחות מהאשה, מה גם שלעתים הוא נפגש בצדדי
התנהגות קשים וחריפים אצל אשתו בגלל הכאבים החזקים שעוברים
עליה, והוא אינו יודע מה לעשות במצבים כאלו. ע"כ הרצוי שחברה
קרובה או קרובת משפחה שעברה כבר לידה אחת או יותר תהא לצידה
בכל תהליך הלידה. במידה ואין זה ניתן והיחידי שיכול לסייע הוא
הבעל, ישהה עימה הבעל בזמן הצירים, אך ראוי שמתחילת הלידה
יזהר מנגיעה יעמוד כשפניו מול פניה ואםי שצורךלתמוך בה יעשה זאת
כשהוא לבוש כפפות (אלו מצויות בכל בית חוליםויש להצטייד בהן לפני
הלידה) או שבלידה עצמה יצא מחדר לידה.

 

 

 

toraland whatsapp