מניעת הריון

השאלה:

מה דעת הרב בנושא מניעת הריון בתקופת ההנקה לאחר לידה
ראשונה, לאור זאת שחודשי ההריון הראשונים קשים במקצת מבחינה
גופנית עבור האשה?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

בספרי באהלה של תורה ח"א סי' סח' דנתי בשאלה זו של מניעת
הריון בזמן ההנקה. יעוין שם.
למעשה מותר להימנע מהריון בתקופה זו גם באמצעים משניים כגון
כיפה, דיאפגרמה, ספוגית בצירוף קצף, משחה פתילה וכדו'.
אין להשתמש בתרופה המכונה FEMOLEN גם אם הרופא ימליץ עליה
(לא כל הרופאים ממליצים עליה בגלל הבעיות שהיא יוצרת). תרופה זו
גורמת לדימומים, ואע"פ שאין האשה מרגישה בהם היא יודעת על
תופעה זו ולכן הדימומים אוסרים אותה לענ"ד.

 

 

 

toraland whatsapp