פרישה לאחר עונה בינונית

השאלה:

לאישתי אין ווסת קבוע ,ןכבר עברו יותר משלושים יום , האם זה נכון
לפרוש מתשמיש, כאשר אנו חוששים שמא יגיע ווסתה באמצע
התשמיש,(אנו יודעים שהיא איננה בהריון)?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

היא צריכה לחוש רק לעונה בינונית לפלגה האחרונה ולוסת החודש
האחרון.אם בדקה עצמה בכל אחד מהזמנים הללו היא מותרת

 

 

toraland whatsapp