שבעה נקיים

השאלה:

בס"ד
לכבוד הרב שלום רב-
האם בימינו יש עוד טעם בשימוש בסדינים לבנים בימים אלו?
ואיך לנהוג אם יש סיכוי שאחד מבני הבית (לדוג' ילד גדול ) יוכל
להבחין בכך?
ככלל-
מה עדיף- חדר שינה עם מיטות צמודות תמיד ולהפריד בעת הצורך,
או להיפך- מיטות מופרדות במצב הקבוע? ושוב- מה ואיך לענות
לשאלות ילדים?
תודה רבה

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אישה הלובשת לבנים צמודים אינה צריכה סדינים לבנים. אך שמעתי
מנשים שהן מרגישות תחושת טהרה מיוחדת בסדינים לבנים דווקא. לכן
נראה שאם הדבר מעורר סקרנות מיותרת אצל ילדים אפשר להימנע
מכך.
עד הגיל שילדים מבינים בצורה בוגרת שאלו עניינים פרטיים של
ההורים (בערך גיל ההתבגרות) צריך להתנהג בצורה שלא תעורר
עניין של הילדים ובשעת הצורך לטשטש את העניינים כיון שאין הילדים
מסוגלים להבין היטב ואף אין להם צורך אמיתי בכך. לכן אם האם
הולכת לטבול אי"צ להסביר זאת לילד אלא לומר שאמו יצאה
לסידורים וכד'. וה"ה למיטות ולישיבה בבית ולהעברה מידו לידה וכד',
ניתן לעשות זאת בלא לעורר את התענינותו של הילד, ולכשיגיע לגיל
המתאים הוא יבין ולא ישאל שאלות. לגבי סדינים ומיטות נפרדות תחשבו
מה הסדר הנכון ביותר כדי שהדבר לא יבלוט ותנהגו בכך.

 

 

 

toraland whatsapp