שאלות בענייני צניעות

השאלה: ללא מענה, אשאל שוב, רבנים התירו להסתכל על גוף האשה בשעת פיוס לפני תשמיש (כמובן בלי להסתכל על ערותה) ואח"כ לסגור את האור, 1. מדוע אין זה חוסר צניעות כי כל רגע שהגוף מגולה סתם יש בזה חוסר צניעות? 2. אם זה נקרא לצורך ואין בזה חוסר צניעות, האם כשהבעל דורש מאשתו סתם באמצע היום (כמובן בחדר סגור) שתתפשט בשבילו כי הוא נהנה להביט באבריה כדי שלא יתאווה לראות בשדה אחר.. יש בזה בעיה ? 3. להתרחץ יחד, גם כן בכדי שלא יתאווה לראות בשדה אחר.. למשל בגקוזי משותף (כמובן בלי להסתכל על ערותה) האם אסור כי אסור לו לראות ערותה ? או שלא נאמר כזה איסור באשתו אלא רק בשאר קרובים ? 4. "ליטוף או נישוק" בגב האשה ושאר אברים כאשר האשה שוכבת על בטנה יש בזה בעיה משום שבא עליה שלא כדרכה ? 5. "חיבוק" כאשר האשה שוכבת על בטנה יש בזה בעיה משום שבא עליה שלא כדרכה ? או שרק הכנסת האבר בפי הטבעת נקרא ביאה שלא כדרכה ? 6. לאחר שסיימו תשמיש וחוזר הבעל לחבק ולנשק וכד' כאשר נוגע גוף בגוף לאחר שבעל את אשתו יש בזה בעיה משום בועל וחוזר ובועל ? או שרק הכנסת האבר שוב נקרא בעילה חוזרת שמובא שאין כדאי ? בכדי שלא אעשה באיסור אני מבקש לענות לי בדחיפות מעריך עבודתכם, שמחה

התשובה

מכון פוע"ה | ט"ו טבת תשפ"ב 10:49

בוקר טוב.

מכיוון שמדובר בהרבה מאוד שאלות, ואני רואה שבכתב קצת קשה לענות, אמליץ מאוד להתקשר למכון פוע"ה 02-6515050 בשעות המענה, ולשוחח בעניין עם אחד הרבנים היועצים.

כל טוב

אריה כץ

רב יועץ ופוסק במכון פוע"ה

toraland whatsapp