שבע מצוות בני נוח

השאלה: אני יודע מה הם שבע מצוות בני נח אבל לא מצאתי בשום מקום את ההלכות שלהם אשמח לדעת מה ההלכות שלהם והאם איסור זרע לבטלה אצל גןי הןא באיסור זרע לבטלה

התשובה

מכון פוע"ה | כ"ג אלול תשפ"ב 16:22

שלום וברכה

במשך השנים יצאו לאור כמה ספרים שעוסקים בהלכות של בני נוח, אציין כאן שניים מהם:

1. הרב משה ויינר - שבע מצוות השם.

2. הרב יואל שוורץ (שנפטר בשבוע האחרון) - אור לעמים.

לגבי השאלה האם יש איסור הוצאת זרע לבטלה אצל גוי, האמת היא שמדובר במחלוקת קדומה בין בעלי התוספות לבין הרמב"ן. לכן נראה שיש להחמיר בכך, אולם במקום צורך יותר פשוט להקל מאשר אצל ישראל.

כל טוב

אריה כץ

רב יועץ ופוסק במכון פוע"ה

toraland whatsapp