אירועי בר מצוה מפוארים

שאלה

לכבוד הרב שלום וברכה
שאלתי היא מדוע אין הרבנים יוצאים בקריאה לצניעות בכל הקשור
לבר מצווה.
היום יש שעושים שבתות מפוארות במלונות עם מתנות לרוב או
לחילופין באולמות פאר ואילו שידם אינם משגת לא מרגישים בנוח
השאלה עלתה בעקבות קרוב משפחה שכל הכיתה עושה במקומות
פאר והוריו רצו לעשות לו בבית הכנסת עם קידוש יפה ומכובד
ואפילו ארוחת צהרים למשפחה אך הילד מתביש מאחר שהוא הולך
לכל אותם בתי מלון ואולמות.
אני חושבת שהיה עוזר לו הרבנים היו יוצאים נגד תופעת השפע הזאת.
בתודה מראש.

תשובה

את צודקת מאד מבחינה עקרונית. הן בגלל התוכן הניתן לאותן שבתות,
והן בגלל כל הקנאה והבושה הנגרמת. ואוסיף עוד שיש אנשים הנמנעים
להשתתף באירועים מסוג זה מפני שמצפים מהם לתת מתנה כספית
שאין הם מסוגלים לעמוד בה. אלא שלצערי המשמעת לרבנים קטנה,
והיה ראוי שכל בית ספר יאסוף את כל הורי כיתת בני המצוה ויחליט
על אופי האירועים ותוכנם. אלא שעפ"י רוב אותם החוגגים ברוב פאר
והדר אינם משייכים עצמם לקהילות מסודרות וממילא לא ישמעו לאף
אחד.אעפ"כ ביה"ס יכול לנקוט מדיניות משלו, כגון שהכיתה לא נוסעת
למלו, או שאינה אוכלת באולם את האוכל המוגש שם אלא רק מנה וכדו'

 

 

הרב יעקב אריאל |