קידושין בטקס לא דתי

שאלה

האם בטקס לא דתי בו מוחלפים טבעות נישואין ונאמרת ברכת 7 הברכות מול כ 100 עדים - הזוג למעשה מוגדר כנשוי לכל דבר ועניין? או בעצם מה מעמדו הדתי והמשפטי בישראל?וזאת למרות שלא נרשם ברבנות ו/או ללא הסכם משפטי חוקי אחר?

תשובה

אם יש מאה עדים וכולם עדים, יש פסול של קרבת משפחה, ובעצם הם לא נשואים
כי אין עדים.  אם יש עדים מיוחדים יש לבדוק האם העדים כשרים או לא. אם
העדים כשרים והכל כדין הם נשואים הלכתית.

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ה