שמיעת שירים שקטים

שאלה

האם מותר לשמוע שירי אהבה נקיים כלומר גם מילים נקיות ומנגינה רגועה? והאם יש הבדל בין בנים לבנות?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

בחסידות, תופס היכל הנגינה מקום גבוה מאוד, שקרוב להיכל התשובה "כי כל הניגונים שבעולם מן הקדושה הם באים, ממקום גבוה שנקרא בשם היכל הנגינה. הטומאה אינה יודעת ניגונים", השיר והמנגינה יכולים אם כן להעלות את האדם למקום נפשי ורוחני גבוה מאוד.

ודווקא בשל כך הסכנה בניגונים היא גבוהה מאוד כפי שכתבו פוסקים רבים ביחס לשירי עגבים: למשל, בשו"ת חוות יאיר סימן קט: "שיר עגבים ודברי חשק וליצנות ודברים בטלים אסור לשררו אפילו בלשון הקודש". 

כלומר, השאלה היא מה המקור של השירים ולאן הם מביאים אותך. 

אם המקור של השירים הוא כולו בקודש והוא מתאר את הקשר המיוחד הקיים בין האיש והאישה בחיבור הנשמתי ביניהם וכן על זו הדרך, אזי ניתן לשמוע שירים אלו.

אך אם המקור של השירים הוא אינו בקודש, ישנו חשש שהוא יכול דווקא להוריד את האדם, ולכן גם אם המנגינה היא רגועה ואין ניבולי פה, אין לשמוע שירים אלו.

לענין זה אין כל הבדל בין איש לאישה, איסור "לא תתורו" חל על שניהם בשווה.

בברכה

דוד

הרב דוד אייגנר | כ"ג חשון תש"פ 10:54