הצבת פסל ביאליק בכיכר רמב"ם בר"ג

שאלה

בככר רמב"ם בר"ג הציבו פסל של ביאליק. האם זה מותר?
אם לא מה אפשר לעשות לתיקון?

תשובה

לו היו שואלים אותי מראש הייתי מביע את הסתייגותי, כי הדבר נוגד את
רוח היהדות. אך בדיעבד לאחר שהפסל הוצב לא מחיתי, כי אין
מדובר בפסל לעבודה זרה וע"כ אין זה שייך לאיסור לא תעשה לך
פסל. אלא לאיסור לא תעשון אתי. הפיסול אומנם אסור וגם ההשהיה
בבית אסורה מפני החשד, אך ברבים אין חשד. ולכן איני מוחה יש
נושאים חמורים יותר שעליהם יש למחות כגון מסחר בשבת ל"ע...

הרב יעקב אריאל |