ספריה

שאלה

שלום כבוד הרב!
ברצוני להקים בסניפי ספריה, רק שאני לא יודע אם ילמדו בה או
כמה אם כן ילמדו בה, רציתי לשאול האם להקים ואם כן עם איזה
ספרים להתחיל, כלומר מה לקנות קודם?

תשובה

לא בואר בשאלתך עבור מי הספריה, לאילו גילאים, לבנים, לבנות,
כמה זמן הילדים/נערים נמצאים בסניף בממוצע, היכן הם לומדים
ושוהים כשאינם בסניף וכו'. באין נתונים קשה ליעץ ואך אפשר לתת
הדרכה כללית. אם הנוער נמצא בישיבות ובאולפנות, הספריות כבר
קיימות בבתי החינוך בו הם שוהים. כמו"כ ספריות של ספרי קריאה
ישנן ג"כ במוסדות ובעיריות. אם המדובר בנוער שלומד בבתי ספר
עירוניים ונמצאים מידי יום בסניף ישנה חשיבות להקמת ספריה,וכן נוער
הלומד בישיבות ואולפנות המגיע לחופשות. לכן נראה לי שמטרתה
העיקרית ש של הספריה היא שתשמש מסגרת לחוגי לימוד וקביעויות
לימודיות ופעילות לימודית בסניף, דבר שידחוף את הנמצאים בסניף
להוסיף וללמוד גם שלא בשיעורים. א"כ ציכיםליהיצמצא בה הספרים
הנחוצים ללימוד ים אלו בכמות מספקת. כגון תנכים, מסילת ישרים
כוזרי שמונה פרקים אורות התשובה וכדו' וכמו"כ ספרי קריאה לא קשים
באמונה. כגון ספרי הרב אבינר הי"ו (הפשוטים), ספרי הרב בר שאול
זצ"ל, דורנו מול שאלות הנצח ודומיהם.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |