קול זמרה וטלוויזיה

שאלה

לכבוד הרב שלום! רציתי לשאול את הרב שתי שאלות בבקשה:
1} מה שיש מתירים לשמוע קול אשה אם ראה אותה רק דרך תמונה האם זה דווקא בתמונה עומדת או גם בתמונה נעה { וידאו } כל עוד לא ראה אותה במציאות?

2} שאלתי את הרב האם יש בטלוויזיה משום מושב ליצים והוא הפנה אותי לשו"ע סימן ש"ז הלכה ט"ז. האם לפי זה ישנו איסור בצפיה של כל דבר בטלוויזיה { אף אם הוא נקי} ללא חילוק. ובאותו עניין מה ההגדרה של דברי חולין לגבי זה שכן כאשר שאלתי את הרב לגבי קריאת הארי פוטר משום שזה הבל- הבנתי מתשובת הרב שהוא מתיר מעיקר הדין את הקריאה בספר? ועוד שהרמב"ם אומר שדברי חולין { על פלטרין וכ"ו} חסיד לא מדברם {ומדייקים- אבל אדם רגיל כן?} אז למה התכוון השו"ע?

בתודה מראש לרב

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

1. למתירים כל זמן שאין ידיעה באישה מהי ומה מעשיה יש שהתירו.
2. אם אדם ממילא לא מתקדש ומטהר ועוסק בהבלים עליו לבחור הבלים שאין בהם איסור.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/19/2013 4:01:38 AM