קריאת התיקון הכללי

שאלה

מתי מותר לקרוא בשעות היממה את התיקון האם גם לאחר השקיעה? ואותה שאלה לגבי שירת הים תודה רויטל ולגבי שירת הים האם אפשר גם בישעבה תודה רויטל

תשובה

בס"ד

ברכת ד´

תיקון הכללי יש לומר מחצות לילה, אולם אם במקום לומר תהילים יעשה דברים בטלים, אז אפשר לומר גם בלילה.
שירת הים אפשר לומר בלילה ואפשר בישיבה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/19/2013 4:00:39 AM