בדיקת זרע בווריקוצלה

שאלה

אני רופא צבאי, ומדי פעם מקבל חיילים עם וריקוצלה. יש המלצה מאורולוג לעשות להם בדיקת זרע, עקב סיכוי לבעיות בפוריות, וכך לקבל החלטה על הטיפול. האם מותר לעשות בדיקות זרע? אם כן, האם יש צורה מותרת או מקום מיוחד שיש  לבצע בהם את הבדיקה?

תשובה

א. ראשית יש לשאול האם הבדיקה באמת חשובה מבחינה רפואית. ראה מאמר של ד"ר אלחנן בראון וד"ר דוד ויס, 'השפעת דליות האשך (Varicocele) בגיל הבגרות על פוריות עתידית – בעיה סבוכה ובלתי פתורה'.[1]

ב. לגבי שאלת ההיתר לעשות את הבדיקה, בהנחה שהיא אכן חיונית, ראה מאמרו של הרב דייכובסקי, 'פוריות ותפקוד זוגי – עילה לגט וטיפולים לפני נישואין'.[2] אך יש לדעת כי חלק מההיתרים שם שנויים במחלוקת. ראה מה שכתבתי ב'ספר הכינוס הבינלאומי לאתיקה רפואה והלכה', 'אי פוריות הגבר וליקויי זיקפה – רקע רפואי והיבטים הלכתיים';[3] וכן במאמר 'הקפאת זרע לשם קיום מצוות פרו ורבו'.[4]

ג. יש לזכור כי רוב האנשים עם וריקוצלה הם פוריים (אם כי אחוז הסובלים מווריקוצלה בקרב גברים לא פוריים הוא גדול יותר מאחוז הסובלים מווריקוצלה בין הגברים הפוריים). הערכת הרופאים כיום היא שווריקוצלה גורמת לירידה הדרגתית בפוריות. לכן חשוב להדריך את הגבר הסובל מווריקוצלה להתחתן מוקדם משיקולים רפואיים. לעומת זאת לא תמיד מומלץ לבצע בדיקות לאיתור בעיות פוריות לבחור רווק, שכן אם הבדיקות יראו שיש בעיית פוריות חלקית ייתכן שתהיה חובה למסור מידע זה לבת הזוג המיועדת. מצב כזה יכול לפעמים למנוע או לעכב מאוד את אפשרות הבחור להתחתן בעתיד. אם יפעל לפי ההמלצה למעלה, ויתחתן בהקדם תוך ידיעה שרוב סיכוייו להיות פורה, מצבו המשפחתי יהיה טוב יותר מכל הבחינות. לסיכום, מבחינה רפואית ההמלצה היא שבחור עם וריצוקלה יתחתן בגיל צעיר יותר, גם אם מראש תכניותיו לגבי גיל הנישואין היו שונות (זה די קשה, אך אפשרי). סיכוייו להיות אב תוך זמן קצר הם גבוהים, וברוב המקרים הוא אכן הופך לאב בלי עיכובים. אבל אם לזוג שהבעל סובל מווריצוקלה יש קשיים בכניסה להיריון, מומלץ אז לבצע את הבדיקות הנחוצות ואת הטיפול המתאים. מכאן ניתן להסיק כי ההמלצה הגורפת לבצע בדיקת זרע אצל נערים עם וריקוצלה, אינה תמיד באמת לטובת הנער. הצעה כזו, הבאה רק מסיבות מדיקו-ליגליות של הרופא, איננה מוסרית, ולדעתי גם אינה נכונה מן הבחינה המשפטית.[1].     ד"ר אלחנן בראון וד"ר דוד ויס, 'השפעת דליות האשך (Varicocele) בגיל הבגרות על פוריות עתידית – בעיה סבוכה ובלתי פתורה'. אסיא סז-סח, עמ' 23-34 (בהוצאת מכון שלזינגר, ירושלים, 2001).

[2].     הרב דייכובסקי, 'פוריות ותפקוד זוגי – עילה לגט וטיפולים לפני נישואין' – שו"ת, שם עמ' 22-13, בעמ' 16-13.

[3].     ספר הכינוס הבינלאומי לאתיקה רפואה והלכה, 'אי פוריות הגבר וליקויי זיקפה – רקע רפואי והבטים הלכתיים', עמ' 140-131, בעמ' 136-13.

[4].     הרב משה ביתן והרב מרדכי הלפרין, 'הקפאת זרע לשם קיום מצוות פרו ורבו', אסיא נז-נח עמ' 221-216; וראו עוד נשמת אברהם כרך ג', אבן העזר סי' כג' ס"ק א-ב.

הרב ד"ר מרדכי הלפרין | אדר תשע"ה