עבודת אחות בשבת

שאלה

א. אני אחות שעובדת במשמרות גם בשבתות. בדרך כלל יש נהג גוי שמסיע אותנו מהבית לבית החולים, ובחזרה. אך לפעמים ישנן תקלות ומגיע נהג יהודי. האם מותר לי בכל מקרה לנסוע ולחזור בסוף משמרת?

ב. האם מותר להשתמש בבית החולים במכשירים אלקטרוניים, כגון: מד חום, מכשיר למדידת לחץ דם? ומה לגבי שימוש במחשב לצורך הכנסת סימנים חיוניים? אין במחלקה עט שבת, ולא נהוג שם להשתמש בו.

תשובה

א. לגבי הנסיעה בשבת – אין היתר לנסוע בשבת עם נהג יהודי בקביעות. אך אם קרה מקרה חריג, והגיע נהג יהודי לקחת אותך לבית החולים, מותר לך להצטרף אליו אל בית החולים. לעומת זאת, אסור אפילו חד פעמית לחזור בשבת הביתה עם נהג יהודי.

ב. התשובות שמובאות להלן הנוגעות לשימוש במכשור אלקטרוני, רובן מבוססות על שיטתו של הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, שנחשב בשעתו לפוסק הדור, והן כוללות הוראות שהורה לי למעשה על דרך ההנהגה בבתי חולים.

1. כתיבה בבית חולים לצורך חולה שיש בו סכנה מותרת. כתיבת מידע רפואי הכולל פרטים מזהים לצורכי חולה שאין בו סכנה - מותרת רק אם היא נעשית בשינוי, כמו כתיבה ביד שמאל לאדם ימני. חשוב להדגיש כי לפני שעושים שינוי כזה יש צורך לתרגל כתיבה ביד שמאל, כדי שהכתב יהיה קריא, גם אם עדיין איכות הכתיבה תהיה פחותה מהכתוב ביד ימין. כתיבה שאין לה שום משמעות בהווה ולא תהיה לה משמעות בעתיד בנוגע למצבו הרפואי של החולה – אסורה. חשוב לדעת כי חלק גדול מנוהלי הכתיבה במחלקה נועד למנוע סיבוכים, בעיות או אי הבנות רפואיות בעתיד. על כן כתיבה כזו מותרת בשינוי, עבור החולים. כאמור, כתיבה בשינוי היא כתיבה ביד שבה אין רגילים לכתוב, וכדי שהכתב יהיה קריא חייבים להתאמן בכתיבה זו במהלך השבוע.

ב. כתיבה במחשב, הוצאת דפים מהמדפסת - ניתן להתיר כתיבה במחשב לצורך החולים, בתנאי שפקודת ההדפסה (print) תיעשה בשינוי.

פרטים על אופי השינוי ניתן לקבל מרב מוסמך, לאחר שיראה ויבין את פעולת המערכת.

ג. חתימה עם חותמת אישית – חתימה או חותמת אישית לפרטים המחייבים חתימת רופא או אחות – מותרת בשינוי.

ד. השימוש במחשב מותר, כנדרש במחלקה, אלא שיש כמה פעולות שחייבים להקפיד לעשות בשינוי, כדוגמת הקשה בגב האצבע במקום לחיצה בכרית קצה האצבע.

ה. מותר להשתמש בטלפון להתייעצות עם כונן או רופא בכיר יותר. לדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, השימוש בטלפון אינו כרוך באיסור תורה אלא לכל היותר באיסור דרבנן, ולכן הוא מותר לא רק עבור חולים שיש בהם סכנה, אלא גם עבור חולים שאין בהם סכנה.

ו. לגבי הזמנת בדיקות, יש להדפיס או לכתוב בשינוי כדלעיל. גם את הדבקת המדבקה ראוי לעשתו בשינוי.

הרב ד"ר מרדכי הלפרין | תשרי תשע"ה