דפי עבודה מבית ספר אחר

שאלה

אני מורה בבית הספר ומצאתי דפי עבודה שפרסמו באתר לטובת הלומדים. האם מותר לי לצלם אותם לתלמידי בלי לתת תזכור לבית הספר שבו נלקחה החוברת?

לא נעים לי להוציא חוברת עם הלוגו של בית ספר אחר.

תשובה

אם אין כאן כוונת ריוח מותר, אבל איני יודע אם לא תיקלע בעקבות כך לאי נעימות ואף יותר מכך, אם מורים או הורים או תלמידים יבחינו בכך שהדפים לקוחים מאחרים ולא הוכנו על ידך ולכן כדאי להזכיר זאת, אם כי אין צורך להכניס את הלוגו של בית הספר שפרסם את.

הרב יעקב אריאל |