שאלה

אני עובד כמורה דרך. אני מקבל לפעמים תשר בסכומים גבוהים מאוד. האם עליי לדווח עליהם למס הכנסה?

תשובה

תשלום מיסים צריך להתנהל לפי החוק. למיטב הבנתי בחוק, תשר חייב בדיווח. בסעיף 2 (א) לפקודת מס הכנסה נכתב לגבי טובת הנאה החייבת במס: 'השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו'. ניתן היה לפרש שהאנשים שהזמינו אותך להדרכה אינם המעסיקים שלך, אך הפסיקה בנושא אומרת שאכן תשר מלקוח חייב בדיווח מס. אם החוק מחייב תשלום מיסים, אך הנוהג המקובל הוא שלא משלמים בכלל, כתב הרב יעקב אריאל[1] שאין מצווה דתית לקיים את החוק, ואי תשלום המס לא נקרא גזל, כי האזרח לא צריך להקפיד על חוקי המדינה יותר מהמנהג המקובל. אולם כמובן אם המדינה תתחיל לאכוף את המס גם על תשר וכדומה, ותקנוס את העוברים על החוק, תצטרך לשלם את הקנס.

 

[1].     ראה מכתב של הרב יעקב אריאל, נספח למאמר הרב אורי סדן, אמונת עתיך 97 (תשע"ג), עמ' 86–87.

משפטי ארץ |