הורדת שירים מיוטיוב

שאלה

האם אפשר להוריד שירים באיטרנט מאתר יוטיוב, והאם אין בכך משום הפרה של זכויות יוצרים?

תשובה

עקרונית, לאומן יש זכויות יוצרים על יצירתו, ולכן אסור להוריד אותה בלא רשותו. לגבי אתר יוטיוב, למיטב ידיעתי יש לאומן אפשרות לפנות ליוטיוב ולבקש שיחסמו את הגישה ליצירה שלו, אם הועלתה בלא רשותו. לכן אפשר להניח שאם הוא לא התנגד להעלאת יצירתו לאתר, הרי שהוא מסכים לכך. אולם ייתכן שמדובר ביצירה שהועלתה לאחרונה, והאומן עדיין אינו יודע על כך. לכן לענ"ד, אם מדובר בשירים שנמצאים כבר תקופה ארוכה באתר יוטיוב, מותר להוריד אותם. אולם אם מדובר בשירים הנמצאים תקופה קצרה, וייתכן שעדיין לא הייתה לאומן אפשרות לבקש לחסום את הגישה אליהם – אסור.[1][1]. ר' עמק המשפט, זכויות יוצרים, סי' לה אות רא, שעצם הכנסת היצירה לאתר בלי כל חסימת האפשרות להעתיק מראה שהיוצר מסכים להעתקה. ומה שכותב 'כל הזכויות שמורות', צריך לומר שכוונתו היא בעיקר שהמעתיק לא ימכור את היצירה ולא יעשה מסחר מזה, ושלא יפרסם את היצירה בשמו.

הרב שלמה אישון | תמוז תשע"ה