החשבת מס הכנסה למעשר כספים

שאלה

בעניין החשבת מס הכנסה (כשמשולם בסכומים גבוהים הרבה מעבר לממוצע) כמעשר- לכאורה יש כאן כפייה שלטונית של צדקה שכן גובים סכומים גבוהים ביותר שמתנקזים לשירותים עבור שכבות חלשות יותר שאין ידן משגת (בטחון. תשתיות. בריאות. רווחה). מדובר דה פקטו בצדקה ממוסדת. הט"ז השולל מיסים כמעשר דיבר על מציאות שונה לחלוטין של מיסי המלך תחת שלטון זר ולא תמיכה בשכבות חלשות. אשמח לתשובה. תודה

תשובה

א. מס הכנסה הולך לאו דוקא לצדקה אלא  לבטחון, לתחבורה וכד'.

ב. תתן מעשר כספים וצדקה לפי יכולתך.

הרב יעקב אפשטיין | י"א שבט תשע"ט 9:12