היתר עיסקה

שאלה

שלום רב, האם ניתן לקחת הלוואה מקרוב משפחה, ולסכם שהמלווה מקבל סכום מסויים עבור כל חודש,ללא שיהא תלוי ברווח או הפסד של הלווה ממה שעושה עם הכסף.

תשובה

לפי מה שאתה מתאר יכולה להיות בעיה של ריבית דאורייתא. לכן יש לחתום על היתר עיסקה אשר נועד בדיוק למקרה כזה. 

מכון משפט לעם | כ"ג אייר תשע"ו 13:48