השקעה בניירות ערך

שאלה

לרב אריאל שלום וברכה
לאחרונה מתרבים הפרסומים (מסחריים ושל "מכון צומת") על איסור
השקעה בניירות ערך רגילים, כי בחברות הללו יש חילול שבת
ועוד. הפתרון המוצע הוא השקעה דרך חברת "הילת-שוהם", שבה
מקפידים על "השקעה כשרה בלבד".
שאלתי היא האם אכן אסור לקנות ניירות ערך שלא דרך חברה זו,
ואם זה אסור, האם דרך חברה זו אין איסור בדבר
תודה,

תשובה

השבת הולכת ונהרסת בארץ יש הכרח לעצור את הסחף ע"י כוח
כלכלי לכן כם שמשיהבת יקרה לו לא יחזק לא במשירין ולא בעקיפין
חברות מחללות שבת ל איקנ הבקניוןם מחלל שבת לוא יתדלק בתחנה
שבה עובדים בשבת
איני ממליץ על חברה מסוימת אלא על העקרון

 

הרב יעקב אריאל |