מסירת מידע לרשות המיסים

שאלה

תושב חו"ל רכש דירות בבניין שלנו ולא העביר אותן על שמו, אלא רשם הערת אזהרה בטאבו. עובדה זו מזיקה לנו ומפריעה להוצאת היתרי בניה וכדומה. הוא מצדו נמנע להעבירן על שמו בטאבו, כנראה משיקולי מיסוי. האם יש איסור ובעיה בדיווח על כך לשלטונות המס?

תשובה

על פי ההלכה מותר למסור לשלטונות המס מידע על מעלימי מס, בתנאים המופיעים בספר 'חפץ חיים', שעיקרם:

1. לדיווח קדם ניסיון של המדווח להאיר את עיניו של מעלים המס כי העלמת המס מנוגדת לחוק ולהלכה.

2. האדם ראה בעצמו את העלמת המס, ואינו מסתמך בדבריו על מידע שהגיע אליו מאדם אחר.

3. המעשה שעליו מדווח הוא העלמת מס וודאית ולא ניתנת לפרשנות אחרת. לדוגמא, אם ראה בעל מלאכה לוקח כסף ואינו מוציא קבלה, אף על פי שסביר להניח כי נעשתה כאן עברה - אין זה ודאי, שכן ייתכן שבעל המלאכה יוציא קבלה לאחר מכן. אלא אם שמע בעצמו את בעל המלאכה אומר שאין בכוונתו להוציא קבלה על הסכום שקיבל – אזי ודאי יש בכך העלמת מס.

4. הדיווח חייב להיות מדויק. אסור להוסיף פרטים או פרשנות כלשהי על העובדות.

5. הדיווח אינו מגיע מתוך רצון לנקום אלא מתוך מניעים ראויים.

6. המדווח אינו מעלים מס בעצמו.

אם לא התקיימו התנאים לעיל, יש לחפש שיטות אחרות, שמותרות על פי ההלכה, כדי למנוע את הנזק שגורם קונה הדירות באי רישומן בטאבו, וכדי להביאו לפצות אתכם על הנזק שכבר גרם.

הרב שלמה אישון | אייר תשע"ה