נתינת מעשר כספים מראש

שאלה

מי שמקבל תלוש משכורת חדשית, למשל 1000 שקלים בחדש. האם מותר לו לפעמים להפריש 100 שקל כמעשר לפני שקיבל את המשכורת. נניח בעוד שבוע יקבל את המשכרת, הוא רוצה לתת מראש לפני כן לאדם נצרך.

תשובה

מותר.

הרב יעקב אפשטיין | כ"ו חשון תש"פ 9:40