ספאם

שאלה

בע"ה שלום וברכה, שאלה בנוגע להודעות זבל (ספאם) הנשלחות ללא אישור הנמען. תמצות החוק: החוק אוסר על משלוח דברי פרסומת לנמען, בכל אמצעי תקשורת ללא הסכמה מפורשת מראש של הנמען . קישור לחוק: https://www.consumers.org.il/category/email-spam-law האם במידה ונשלחות הודעות אלו מותר לתבוע פיצוי כחוק בערכאות (הבית משפט בארץ - מדין דינא דמלכותא דינא) ולקבל פיצוי? או שמא הדבר אסור?

תשובה

אני מבין שבית המשפט מתייחס לכך בהקשר של עושק והטלת קנס ולא בגדר תביעה ממונית רגילה. לכן כל חוק או תקנה הקשורים לתחום הענישה יש לכך תוקף הלכתי לשם סדרי חברה תקינים. עדיף היה שהדיון היה בבית דין לממונות אבל באופן מעשי החברות לא מגיעות לכן למעשה מותר להינות מהרווח ואף להיות שותף פעיל בתביעה.

מכון משפט לעם | י"ח שבט תש"פ 18:52