עודף במכולת

שאלה

אני קופאית בסופר, ולעתים יש אנשים ששוכחים לקחת את העודף. רציתי לדעת האם כסף זה שייך לבעל הבית או שהקופאית שמצאה את הכסף יכולה לקחתו

תשובה

 

ייתכנו שני מקרים שבהם הכסף נותר ליד הקופאית:

א. הקונה לא לקח כלל את הכסף. עקרונית הכסף שבקופה שייך לבעל העסק עד שהקונה לוקח אותו. לכן אף על פי שקופאית הוציאה עודף מהקופה כדי להחזיר לקונה, הוא נשאר של בעל העסק אם הקונה לא לקחו. לכן ברור שבמקרה זה הכסף שייך לבעל העסק.

ב. הקונה לקח את הכסף בידו ושכח אותו. במקרה זה הכסף נחשב אבדה הנמצאת בחנות. זוהי אבדה שיש בה סימן, היות ויש סכום כסף מדויק, ו'מניין' נחשב סימן לעניין חיוב החזרת אבדה.[1] לכן נראה שעל שהקופאית להחזיר את הכסף לקופה הראשית, שהרי אם יחזור בעל העודף לחפש את אבדתו, הוא יפנה לבעל העסק.[1].שו"ע, חו"מ סי' רסב סעי' טז.

'משפטי ארץ' | גליון 109 (תשרי תשע"ו) עמ' 7-14