ערבות

שאלה

האם ראוי להתחמק מלהיות ערב? האם גם במקרה שזאת הדרך
היחידה לקבל הלוואה

 

 

תשובה

כאשר חז"ל דברו כנגד ערבות לא התכוונו לצד הגמילות חסד שהערב
גומל ללווה, אלא לשעבוד שהערב משתעבד בכך כלפי המלווה.
ולעתים הערב אינו נותן דעתו לכך ומכניס עצמו למלכודת. ע"כ אם
חברך זקוק להלוואה ואתה יודע ביכולתו להחזירה ואע"פ שהיא
מחייבת ערבות שלך אין היא מסכנת אותך ואת מעמדך הכלכלי, יש
בכך ודאי גמילות חסד גדולה לתת לו את אותה ערבות.

 

 

הרב יעקב אריאל |