פיצוי על תאונה שארעה בשבת

שאלה

שלום.
אבקש לשאול את כבודו האם מותר ליהודי לקבל פיצוי כספי מחברת
הביטוח על תאונה שארעה בשבת ?
כמובן שמדובר במצב שהיהודי לא חילל שבת והסיבה לתאונה הינה
גורם חיצוני אולם האם יש פגם בעצם קבלת התשלום על תאונה
שארעה בשבת ?

 

 

תשובה

איני רואה סיבה שלא ליטול פיצוי. אם הביטוח אמנם אחראי על
תאונות מסוג זה. לדוגמא אדם שיש לו ביטוח אישי ושבר את רגלו
בשבת וכי מדוע שהביטוח לא ישלם לו פיצוי על כך?! וכיתעלנה על
דעתך שנהג המחלל שבת וגרם לתאונה ייפטר מלשלם? האם לא יוצא
חוטא נשכר?! אומנם מדין קלב"מ הוא פטור אולם רק מדיני אדם,
ומכיון שהביטוח משלם והנהג יתחייב רק בהשתתפות עצמית כלפי
הביטוח אינו נפטר מדין קלב"מ.

הרב יעקב אריאל |