צדקה

שאלה

מהו הגדר שלפיו אדם יודע שהוא יכול לקחת צדקה. מתי אדם אסור לו לקחת צדקה ומתי הוא מחוייב לקחת צדקה?

 

תשובה

 

מי שאין לו כדי קיום משפחתו, לצרכים האלמנטריים של מזון, הלבשה ותשלומים שונים עבור שכר דירה חשמל מים וכד' מותר לו ליטול מן הצדקה. מוצרי מותרות או צרכי מותרות כמו חופשות או טיולים או בילויים אחרים אינם כלולים בצרכים היסודיים (עי' יו"ד סי' רנג סעיפים א ו-ב).

 

הרב יעקב אריאל |