ריבית בחברות כגון טריא, Elon ועוד

שאלה

יש היום כמה חברות שמספקות פלטפורמה להלוואה בין אנשים (טריא, Elon, ועוד), במסגרתה אפשר להשקיע כסף, להלוות לאנשים פרטיים ולקבוע את מידת הסיכון של ההלוואה. אם באחת ההלוואות הלווה לא מחזיר את הכסף, המלווה נפגע ולא החברה. האם 'היתר עסקא' שהחברה חתומה עליו עוזר? הרי ההלוואה היא בין שני אנשים פרטיים, והחברה אינה צד בהלוואה ולא נפגעת במקרה של אי-פירעון ההלוואה?!

תשובה

אכן, לא די שהחברה תהיה חתומה על 'היתר עסקא' כאשר היא רק מתווכת וההלוואה היא בין שני הצדדים באופן ישיר. אבל בדרך כלל יש הסכם הלוואה ועוד מסמכים משפטיים באתר החברה, שהמלווה והלווה צריכים להסכים להם כדי שההלוואה תבוצע. אם במסגרת ההסכמים האלה כלול גם 'היתר עסקא' תקף, אז הסכמת הצדדים לכל ההסכמים והמסמכים שבאתר החברה וחתימתם המעשית או הווירטואלית עליהם כוללת גם הסכמה וחתימה על 'היתר עסקא'.

חשוב שיהיה ברור ממכלול ההסכמים שתוקף ה'היתר עסקא' גובר על ההלוואה בריבית, שכן אחרת אין לו תוקף, וההיתר בטל, וראו 'היתר עסקא' באתר של המכון (dintora.org.il), שמתאים להלוואות כאלו.

מכון משפטי ארץ |