ריבית ביהדות

שאלה

מהם המקורות שבהם מוזכר נושא הריבית ,כיצד נהגו בעבר וכיצד
נוהגים כיום (בנקים וכו..)?
ומה הנוהג לגבי עו"כ?

תשובה

ישנו פרק במסכת בבא מציעא המוקדש לרבית ועל גביו ספרות
שלמה.הספרים המעודכנים הם ברית יהודה ותורת רבית גם היום איננו
נוטלים רבית אלא לכל היותר למטרות עסקיות בלבד (לא צרכניות!)
עפ"י היתר עיסקא.

הרב יעקב אריאל |