ריבית בתשלומים על ביטוח

שאלה

אני מבטח את הרכב שלי אצל חברת הראל. אמרו לי המחיר לשנה
הינו 1400 ש"ח.אני יכול לחלק אותו בארבע תשלומים. אם ארצה
יותר תשלומים אחוייב בריבית של 50 שקל שנתי מחולק למספר
תשלומים שארצה . מותר לי לנקוט באפשרות השניה ?

תשובה

צריך לעשות היתר עיסקא על תשלום השכירות בדרך השניה.

הרב יעקב אריאל |