ריבית בתשלומים

שאלה

אני רוצה לרכוש רכב, והחברה המוכרת מפרסמת את המחיר
במזומן, ולצידו את המחיר בתשלומים שהוא גבוה יותר.
האם אפשר להתנות עם המוכר ואולי אף בהיתר העסקא שימכור לי
באופן אישי במחיר הגבוה יותר, ורק אם אשלם במזומן יוריד לי
מהמחיר, כדי שהמחיר הגבוה על התשלומים לא ייחשב ריבית?

אם ישנן בעיות של הצמדה למדד או לדולר ברכישת רכב, או
בעיות במימון מיוחד מטעם החברה המוכרת לרכישת הרכב, שכרוך
בתשלומי ריבית על המימון הזה, ועוד בעיות נוספות שלא חשבתי
עליהן,
האם ניתן לכתוב היתר עיסקא בינינו שפותר את כולןבאופן כשר
לחלוטין?

 

 

 

תשובה

היתר עיסקא חייב להיות חזוה רשמי ומסודר שהחותמים עליו יודעים מה
עניינו ומדוע עושים אותו.
הוספת המילים "על צד היתר עיסקא" כשחושבים שהיא סגולה לביטול
ריבית אין ערך.
הצמדה ליוקר המחיה דומה לריבית. באשר להצמדה לדולר - אם
המדובר במכונית תוצרת ארה"ב שנקנתה בדולרים אפשר לקנותה
בדולרים ולשלם בדולרים גם אם מתרגמים אותם לשקלים. וה"ה לארו
במכונית תוצרת ארופה.
אפשר גם לקחת הלואה על צד היתר עיסקא מן הבנק שאתה עובד
עמו.אלא שכאן מתעוררת שאלה אחרת, אם המדובר במכונית מסחרית
אכן שם "עיסקא" חל עליה אך אם מדובר במכוית פרטית זו אינה
עיסקא ולא ניתן ללוות בהתר עיסקא דבר שאינו עיסקא, אלא א"כ
יש לך סכום מקביל מופקד בבנק בתוכנית טובה שרווחיה גדולים
ואינך מעוניין לשבור אותה, כי אתה עלול להפסיד את רווחיה ולכן
אתה מעדיף לקחת הלואה. אולם כמדומני שתשלום עבור הלוואה
("ריבית") יקר יותר מכל תוכנית אטרקטיבית. אנא תקן אותי אם אני
טועה.

הרב יעקב אריאל |