שכירות רכב

שאלה

שלום וברכה! ראובן ביקש משמעון שיסע בשבילו מרוממה להר נוף לעשות לו איזו שליחות. ואמר לו תשכור רכב סיטי-קאר על חשבוני ואני אשלם לך. שמעון היה צריך בלאו הכי לשכור מסיטי-קאר רכב לשעה אחת, ובגלל השליחות לראובן, שכר את הרכב לשעתיים. אלא שבחברת סיטי-קאר השעה הראשונה היא ב19 ש”ח והשעה השנייה היא ב9 ש”ח. ושמעון מסתפק אם הוא יכול לגבות מראובן רק 9 ש”ח או 19 ש”ח, ושואל את עצמו ג”כ אם יש חילוק אם יעשה את השליחות של ראובן בשעה הראשונה או בשעה השנייה. תודה רבה.

תשובה

על פי המחירים אני מבין שזו שאלה תיאורטית. אם ראובן הדגיש שהשליחות חשובה בזמן הקרוב הרי יש לעשות קודם את שליחותו ולחייב אותו על השעה הראשונה. אם מבחינתו אין משמעות לזמן הרי הוא הסכים לשלם 19 ש"ח לשעה ולכן גם אם השליחות תתבצע בשעה השניה ניתן לחיב אותו כפי מה שהוא הסכים 

מכון משפט לעם | ב' אדר תשע"ז 10:08