תביעה בבית משפט

שאלה

שלום כבוד הרב, האם מותר לתבוע בארקעות גוים (בית המשפט במדינת ישראל לצערינו) מדין "דינא דמלכותא דינא" אדם או חברה שעבר על חוק במדינה והמדינה מחייבת אותו לפצות? (למרות בדין תורה לא היה חייב המען לפצות את הנמען) לדוגמה, על פי חוק הספאם מי ששלח הודעה פירסומית ללא אישור המקבל, נקנס ועל פי חוק מגיע הפיצוי לנמען . קישור לחוק: https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%9C%D7%90_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%A2%D7%9F_(%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%90%D7%9D) בברכת "השיבה שופטנו כבראשונה" ותומ"ר, נתנאל

תשובה

כיום שאין סנהדרין אנו מקבלים את הענישה על פי חוקי המדינה (להרחבה - המשפט הפלילי במדינה- תחומין לז). אם מנהל החברה הוא אדם שמוכן להגיע לבית דין לממונות יש לעשות כן. אם ברור שאינו מוכן אז מותר לתבוע בבית משפט ואין בכך גזל.

מכון משפט לעם | ט"ו שבט תש"פ 10:19