תוספת במחיר למאחר בתשלום

שאלה

אני עובד בתור עצמאי, וכידוע מקובל המנהג המגונה (שהמדינה מגבה אותו היטב) של 'שוטף פלוס'. הכוונה היא שלאחר סוף החודש שבו נשלחה החשבונית, מתחילים לספור את ה'פלוס',  כלומר יכולים לעבור שלושים ימים, שישים ימים ואפילו יותר, עד שמועבר התשלום. כמובן שמנהג זה הוא לטובת הגופים הגדולים.

חשבתי על אפשרות להתנות עם מי שמזמין ממני עבודה, שעליו לשלם (או לפחות להעביר המחאה) תוך פרק זמן מסוים, ואם לא הרי שהמחיר יעלה. דבר זה הוא לכאורה ריבית. האם יש אפשרות לפתור את בעיית הריבית על ידי אמירה ללקוח שהמחיר הרגיל הוא גבוה יותר, אבל הוא יכול לקבל הנחה אם יעביר את ההמחאה או התשלום עד תאריך מסוים? האם יש עצה אחרת למציאות כזו?

 

 

תשובה

אכן יש בכך איסור ריבית. גם ההגדרה שעל פיה התשלום הדחוי הוא המחיר הרגיל והתשלום בזמן הוא בהנחה, אינה עוזרת, משום שעל פי ההלכה, בדרך כלל התשלום בעת קבלת הסחורה הוא המוגדר כמחיר הסחורה.

לכן העצה הפשוטה והטובה ביותר היא לעשות 'היתר עיסקא'. במצב כזה ייחשב האשראי שאתה נותן לספק להלוואה, והריבית שאתה גובה היא חלקך ברווחים של הלווים.

 

רבני מכון כת"ר |