תכנית חיסכון

שאלה

אנחנו מעוניינים להפקיד כסף לתכנית חיסכון בבנק הפועלים, ואיננו יודעים אם הדבר מותר מבחינה הלכתית. על אף שיש להם 'היתר עיסקא', אנחנו חוששים שבכסף שנפקיד ישתמש הבנק לדברים שאינם לפי דרך התורה. איפה מומלץ להפקיד כסף ?

תשובה

מותר מבחינה הלכתית להשקיע כסף בתכנית חיסכון בכל בנק שיש לו 'היתר עיסקא'. לגבי החשש שמא ייעשה בכסף דבר שאינו לפי דין תורה - מספק אין צריך לחשוש לכך, ואף אם יש מקום לחשוש - רק המשקיעים הגדולים שלהשקעתם יש השלכה מעשית על פעילות  הבנק צריכים לחשוש, אך לא המשקיע הקטן, שהסכומים שהוא משקיע אינם משמעותיים מבחינת תקציב הבנק. 

מכון כתר | תשע"ג