גביית ריבית על תשלומי ארנונה

שאלה

האם רשויות ציבוריות כמו עיריות נדרשות על פי ההלכה לערוך 'היתר עסקא' לצורך גביית ריבית על פי חוק, למשל על תשלומי ארנונה?

תשובה

 

התשלום שגובות רשויות ציבוריות אינו תשלום הבא בתור חוב בעבור שירות, או תמורה כלשהי על רווח שהאדם קיבל, כמו תשלום על נסיעה בכביש שש או תשלום על חשמל לחברת החשמל. החיוב בתשלום לעירייה הוא חיוב הנובע מזכותה של העירייה להטיל מס, ומזכותה של העירייה לקבוע שיעורי מס שונים בהתאם למועדי התשלום. לכן אין חשש ריבית בתשלומים אלו אף בלא 'היתר עסקא'. צד נוסף להקל הוא שהעירייה היא גוף ציבורי בלא בעלות של אנשים פרטיים. (בשונה מחברה ציבורית, שבה ניתן לראות בבעלי המניות בעלים). אמנם לרווחא דמילתא, חתומה המדינה על 'היתר עסקא', ולכן לענ"ד בהחלט יש מקום להחתים גם רשויות מקומיות. אך זאת לא בגלל גביית הריביות על איחור בתשלומי המס, אלא בגלל עסקאות אחרות שייתכן שהן עושות ויש בהם חשש ריבית.

הרב שלמה אישון | גליון 109 (תשרי תשע"ו) עמ' 7-14