העברת כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית לאדם אחר

שאלה

האם מותר להעביר כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית לאדם אחר? לכאורה, הכרטיס נקנה כדת וכדין, ועדיין לא פג תוקפו!

תשובה

יש להפנות שאלה זו לחברת הנסיעות, שכן על אף ששילמת על הכרטיס, הרכישה נעשתה על דעת כללי החברה. קונה זוכה במה שקנה רק על פי הגדרות המכירה, ועל אף שבזמן קניית הכרטיס לא נכתב במפורש שהוא אישי, מכל מקום הקנייה נעשתה על דעת סמכותה של החברה לפרש את תנאי הרכישה. לדוגמה, לאחר בירור שערכנו עם חברת 'אגד', התברר שהכרטיס אישי, ואי אפשר להעבירו, לא במתנה ולא בתשלום.   

הרב אריאל בראלי | אדר ב' תשע"ד