הפקר חלקי טרקטור

שאלה

סוחר גרוטאות מצא במקום הפקר חלקי טרקטור ששהו שם שנים
רבות, ומכר אותם. הבעלים של הטרקטור המפורק (שהיה קבור
בחול) ואנשים היו לוקחין ממנו חלקים מחלקים שונים כעשר שנים,
שמעו שהסוחר נטלו ודורשים תמורה מלאה על החלקים? האם סוחר
הגרוטאות צריך לשלם לו?

תשובה

אם אכן העובדות כהוויתן שהבעלים הפקירו את הטרקטור הפקר גמור
ושלם הטרקטור יצא מרשות בעליו ואע"פ שהוא עומד וצווח, וע"כ כשם
שעשר שנים לא צעק ולא מיחה בכל הנוטלים חלקים מהטרקטור
שהפקיר ה"ה כאן. ואע"פ שהוא מזהה עתה אפשרות עסקית הטרקטור
כבר יצא מבעלותו והוא אינו יכול לדרוש עליו מאומה.

הרב יעקב אריאל |