כשרות לעדות של מעלים מס

שאלה

האם מותר לאדם שמעלים מס ולא משלם אותו למס הכנסה להיות
עד בחתונה או שעבירה זו פוסלת אותו מלהעיד ?

תשובה

לצערנו, אין זה נחשב בעיני חלק מהבריות לעבירה ועל כן הוא אינו
נפסל בכך.

הרב יעקב אריאל |