מוסד שנקלע לקשיים

שאלה

הנני מלמד במוסד חינוכי מסוים הנמצא במסגרת עמותה. במוסד יש
שני סוגים של מורים: אלו שמקבלים משכורת ישירות ממשרד החינוך
ואילו שמקבלים משכורת מהעמותה המנהלת את המוסד החינוכי. יש
לציין שהמשכורת המשולמת מהעמותה מועברת למעשה על ידי משרד
החינוך לעמותה, האחראית להעברת הכספים למורה.
לאחרונה נקלע המוסד לקשיים. לדעת מנכל העמותה יש צורך
להפחית את שכר המורים ושאר עובדי המוסד ב - 10% לתקופה
מסוימת, כדי לאפשר למוסד להתמודד עם הקשיים ולמנוע את
סגירתו. יש לציין שועדת בקורת קבעה את נכונות הפרטים שהוצגו
על ידי המנכ"ל . לפני כחמישה חודשים החל המנכ"ל להוריד 10%
משכרם של העובדים ושל המורים המקבלים משכורת מהעמותה. מאחר
שאין לו שליטה על משכורת המורים שמקבלים משכורתם ממשרד
החינוך ממשיכים הם לקבל את משכורתם כרגיל. יוצא איפה שחלק
מהמורים נושא בנטל הכספי בעוד שהחלק האחר שאינו משתתף,
נהנה מסיוע זה המאפשר את המשך קיום המוסד שממנו הם
מתפרנסים.
הנני מבקש חוות דעת הלכתית לגבי מצב זה בכלל ולגבי השאלות
הבאות בפרט:

1.מה מידת מחויבותם של מורי משרד החינוך לשאת באופן שווה
לשאר המורים בחלוקת הנטל הכספי המוטל כרגע על חלק אחד של
המורים באמצעות צ'ק חודשי שינתן למוסד בהתניה של הפחתת
התשלום מהחלק האחר של המורים המשלמים.

2. אם מורי משרד החינוך חוששים לתת צק חודשי להנהלת המוסד
מה מידת מחויבותם לסייע ישירות למורים המשלמים באמצעות תשלום
5% לחודש לחשבון בנק שיפתח במיוחד למטרה זו ולהעברת כסף זה
לכיסוי מחצית התשלום שמשלם כל מורה המקבל משכורתו מהעמותה.

הערה: נא התייחס בשאלות הנ"ל הן לגבי הסכומים העתידיים
שטרם שולמו והן לגבי תשלומי המורים שכבר שולמו עד כה .
בברכה
אחד המורים המלמד במוסד

תשובה

נראה לי שאין הם חייבים בכך אלא כגמ"ח כלפי המוסד וכלפי שאר
המורים ואף התביעה כלפי המורים המלמדים במוסד היא מצד גמ"ח
ומעשה חסידות וע"כ גם הפחתת המשכורות צריכה להיעשות
בהסכמה.ואזי ניתן לכללול נכוי זה ע"ח מעשר כספים

 

 

 

הרב יעקב אריאל |