קבלת ריבית והצמדה מה'הוצאה לפועל' עבור מזונות שלא שולמו

שאלה

האם מותר לאישה לגבות ריבית והצמדה על חוב מזונות שהיא גובה מהבעל ע"י תביעה בהוצאה לפועל?

תשובה

יש לחלק בין שני מקרים:

א. בעל שלא משלם כי באמת אין לו כסף לשלם, והוא רוצה פריסת חובות רחבה יותר, וההוצאה לפועל אינה מאפשרת לו. במקרה כזה, אסור לאישה לגבות עם ריבית והצמדה, כמו כל איסור ריבית.

ב. בעל שלא משלם בגלל רצון להתחמק ולא בגלל שאין לו. במקרה כזה ניתן לראות בריבית קנס שההוצאה לפועל מחייבת בו, ולכן היא אינה כלולה באיסור ריבית.[1] אז ייתכן ואסור לאישה לגבות חובות עם ריבית והצמדה, ובין מקרה שהוא לא משלם לא בגלל שאין לו ממש כלום.

על בית הדין לברר ע"פ ראיות מה הסיבה האמיתית לאי התשלום מצד הבעל, ולא להסתמך רק על דבריו של הבעל.

 

[1].     הדברים הוסברו בנייר עמדה מספר 6 של משפטי ארץ, עמו' 12–13.

משפטי ארץ |