קנס על איחור תשלום שכ"ד - המשך

שאלה

בנושא קנס איחור על תשלום שכ"ד כתב הרב:


"שאלה:
שוכר דירה טען כי קנס של 50$ לכל יום איחור בתשלום שכר
הדירה כמוה כריבית, משום שהיא גדלה ביחס ישיר לזמן האיחור.
לעומתו אני טוען כי אין זו ריבית משום שההפרש הוא דרקוני ולכן
הוא חורג מכלל ריבית מקובלת ואופיה של התוספת היא עונשי לשם
הרתעה ולא לשם התחשבנות מקובלת. אם השוכר צודק? האם יש
לכבוד הרבנים המשיבים רעיון כיצד ליצור מנגנון חיוב על פי ההלכה
במקרה של איחור? האם יש היתר עסקה לאדם פרטי? כיצד עושים
זאת?


תשובה:
כל תשלום הגדל ביחס ישיר לזמן הוא ריבית וככל שהוא גדול יותר
הוא חמור יותר. הדרך היחידה לקנס מסוג כזה הוא לא להצמידו
לזמן. אלא לקבוע סכום קבוע על עצם האיחור. "

1. האם מותר לכתוב סעיף בחוזה הקובע תשלום קנס בצמידות
לזמן מבלי שתהיה כוונת המשכיר להפעילו אלא כאיום על השוכר בלבד.
2. האם קביעת סכום קנס על כל יום איחור בפינוי הדירה בתום
השכירות מותרת?

תשובה

1. אסור, חוזה כותבים על מנת שאם יווצר מצב מסויים ניתן יהיה
לפעול על פי האמור בחוזה ולכן אין להוסיף זאת לחוזה.
2. לא ניתן להוסיף קנס משתנה, ניתן לקבוע שאם הדירה לא תפונה
בזמנה ישולם עליה שכר דירה כפול או משולש וכד'.

 

 

הרב יעקב אריאל |