שימוש בחפצים שהושארו בחצר דירה שכורה

שאלה


שלום לרב,

תודה רבה על הזמינות בכלי הזה. בשביל רבים רבים זו דרך לברר
שאלות רבות שאין דרך אחרת לברר אותן במרוץ החיים.

שכרנו דירה בבית שיש בו חצר. החצר נטושה ומוזנחת, ובין היתר
מונחת בה ערימה של קרשים ששימשו לאחיזת סכך סוכה, ולידן
סכך מגולגל. החפצים זרוקים בחצר, יורד עליהם גשם מן השמיים,
ושאר נזקים שיש בחוץ.

אנחנו רוצים לעשות שימוש בקרשים.
א. בעל הבית (שהוא בעל החצר) לא מעונין בהם ולא יודע איך
הגיעו לשם. ואולם החצר פתוחה לרשות הרבים, ושמא מישהו
שמתגורר בקרבת מקום השתמש בה והשאיר שם את הקרשים והסכך.
האם מותר לנו להשתמש בקרשים? האם מוצדק לומר שהבעלים
בוודאי התייאשו?

ב.
האם יש איסור לעשות שימוש של חולין בקרשים משום שהוקצו למצווה
(לחזק את הסכך)?

תודה,

תשובה

לפי תיאורך המשתמש הקודם הפקיר (לא התייאש שהיא פעולה בעל
כרחו) את החפצים הנ"ל ומותר ליטלם ולהשתמש בהם. אין בעצי
סוכה ובסכך קדושה לאחר הסוכות.

הרב יעקב אריאל |