שימוש בציוד בית חולים לצרכים אישיים

שאלה

אני לומדת לימודי סיעוד, ומתמחה ב'עבודה מעשית' בבית חולים. השבוע הראיתי לאחות בבית החולים שבו אני מתמחה, זיהום כלשהו שיש לי. האחות מרחה משחה וחבשה את מקום הזיהום, ואחר כך נתנה לי את המשחה והפדים שאקח לביתי. שאלתי אותה אם מותר לה לתת לי דברים אלו והיא השיבה לי שאין בכך שום בעיה. לאחר מכן, חשבתי שהיא אינה הסמכות שיש לשאול אותה אם מותר לתת לי ציוד רפואי מבית החולים. האם מותר לי להשתמש בדברים שהיא נתנה לי? יש לציין שהיא כבר פתחה את שפופרת המשחה במיוחד עבורי. לכן לא נראה לי שיש טעם להחזירה, מאחר שלא ישתמשו בה עוד, מטעמים של היגיינה.

תשובה

ראשית, אם אכן יש חובה להחזיר את ציוד בית החולים, אפשר לעשות זאת גם על ידי תשלום, ועל כן אין זה משנה שכבר נפתחה המשחה, שכן ניתן לשלם את שוויה.

לגופו של עניין, הכלל הוא שאם אין סימנים מחשידים שהנתינה נעשית בגזל, אין לחשוד בנותן החפץ, שחרג מעבר לסמכותו (ראה שו"ע, חו"מ סי' שנח). בהחלט ייתכן שיש רשות לאחות לטפל ב'פרסונל' (וזאת אף על פי שאינך עובדת בשכר). אם אכן יש נורמה פסולה של לקיחת ציוד בית החולים לצרכים פרטיים (ובמיוחד אם ידוע שהנהלת בית החולים מנסה להילחם בתופעה), הרי שיש בעיה בנטילת ציוד זה. העצה טובה ביותר היא לברר את הנושא עם הנהלת בית החולים. 

מכון משפטי ארץ | תמוז תשע"ג