שימוש ללא רשות

שאלה

א. האם מותר להשתמש במטען של פלאפון של חברי ללא
רשותו?(כשאין לי כל ספק שהיה מסכים, שהרי אין ההטענה פוגעת במטען)
ב. אותה שאלה לגבי עט.(כאן כן יש איזה בזבוז מועט)

תשובה

אם יש חשש שחברך מקפיד על כך - לא.

הרב יעקב אריאל |