תשלום לעובד

שאלה

האם מותר לעובד ,שנתן מחיר על עבודה שלא סוכם המחיר קודם,
לקבל יותר כסף למרות שהוא נקב בסכום נמוך יותר?

 

 

תשובה

מותר למעביד לשלם לפועל משכורת גבוהה יותר משדרש הפועל.

 

הרב יעקב אריאל |